Minilån

De fleste kan nikke gjenkjennende til at de ikke synes at de får nok i lønn på jobben. I hvert fall ikke nok til at dagligdagen kan fungere helt som man kunne tenke seg at den kunne hvis alt gikk som man kunne tenke seg. Vi lever tross alt kun en gang og hvis det er noen ting vi ikke rekker i løpet av livet, så er det våres egen skyld og ingen vi kan skylde på for det, for vi er tross alt selv herrer over hva vi vil rekke å ha ut av våres liv. Mange av de tingene vi gjerne vil oppnå koster penger. Det vil være så ergerlig å stå til aller sist og angre at det var ting man ikke fikk gjort. Det er uansett hvem man er. Hvis man skal bruke det meste av 25 år på å ta en utdannelse f.eks., fra man begynner i skole, til man står som ferdigutdannet, så vet vi godt at de årene er finansiert av offentlige midler og det skal vi være takknemlige for at overhodet er mulig, men det begrenser også hva vi har råd til i denne perioden. Det er lang tid å gå og vente på å tjene penger og det endrer ikke på at vi ikke skal stoppe med å leve i den pågjeldende tiden. De første mange årene har vi naturligvis foreldre som skal forsørge oss og det er først når vi blir 18 år at det er mulig å få utdannelsesstøtte, men uansett er vi i mange år enten ikke i stand til å forsørge oss selv eller i hvert fall ikke i stand til å gjøre de ekstraordinære tingene. Derfor skal vi heller ikke bare kaste bort de årene som skal være plass til å leve, for før vi vet ordet av det, har tiden flydd forbi. Det skal absolutt ikke være en skremselspropaganda, men livet kan virkelig nytes, for det er dessverre ingen angrefrist som følger med.

Les mer »

Minilån gir mulighet for litt mer

Med et minilån er det et høyere loft for hva det er mulig å låne. Men det loftet er satt såpass høyt, hvis man vil bruke minilån som det reelt er, nemlig et lån av en mindre størrelse, til å supplere økonomien med. Hvis man vil låne større beløp til større investeringer, så er det også mulig, men det er bare ikke da et minilån man skal ta. Minilån har ofte en grense på ca. 25.000 kr. Beløp utover dette kan ikke kalles for minilån. Så minilån er mindre lån hvor man kan supplere sin økonomi med, hvis man har en interesse i å få flere penger til rådighet til å kunne gjøre noen ting som man ellers ikke kunne gjort. Du kan som forbruker sikre deg en god avtale hvor du låner et mindre beløp og i en etterfølgende periode avbetaler lånet igjen under svært gode betingelser. Det er stor forskjell på om man vil låne 3.000 kr., eller 25.000, så på den måten kan man snakke om at betegnelsen minilån favner bredt og det er ikke en låntype som er spesifisert mot kjøp av noe bestemt eller lån til bestemte typer av folk, men det er mer en generell mulighet for folk som finner det nødvendig å låne beløp som ut fra situasjonen passer perfekt. Alt er overlatt til deg. Du bestemmer beløpets størrelse, du bestemmer hva du vil bruke pengene til og du låner uten å skulle stille noen form for sikkerhet. De overordnede linjer er tegnet for hvordan det skal betales tilbake, men resten av avtalen er du med til å designe, så du får noen gunstige vilkår som du selv vil være godt tilfreds med. Sørg for å få gjort en avtale hvor du er sikker på at du kan overholde betalingene. Det kan generelt få noen alvorlige konsekvenser hvis man ikke overholder sine forpliktelser med hensyn til betalingene og hvis man unnlater å betale i en lengere periode, kan man fullstendig miste overblikket og få tilskrevet ekstra utgifter. Derfor får man også den beste avtalen når man selv overholder sine forpliktelser. Det er en gjensidig avtale, så begge parter, både pengedebitor og pengekreditor er forpliktet til å holde sin del av avtalen, og hvilke konsekvenser som skulle oppstå hvis den ene parten ikke holder sin del av avtalen. Det er faktisk ikke så vesentlig hvilket beløp du lånet, bare du er klar over hva den månedlige betalingen ligger på. Det gjelder på samme måte når man skal kjøpe f. eks. et hus. Det er ikke så viktig hva huset koster. Det er mer vesentlig hva man skal betale i avdrag i henholdsvis realkredittlån og banklån for å kjøpe huset. Det er nemlig den betalingen man skal belage seg på å måtte betale om måneden og det gjelder de samme prinsippene for alle andre typer av lån, herunder også minilån.

Minilån når regningene hoper seg opp

Når du skal betale dine regninger, uansett om det er helt vanlige regninger som TV, internett, strøm eller andre ting du har kjøpt, så er det en betalingsfrist som man skal overholde. Og disse kreditorene tillater på ingen måte forsinkelse og hvis pengene ikke er der til å betale må man finne dem et annet sted. Da kan minilån være redningen i en presset situasjon. Da betaler du pengene bare tilbake i en etterfølgende periode og det haster litt mindre enn de regningene som står til forfall. Det er ingen som ønsker at TV-en plutselig ikke har noen kanaler, eller at man sitter i mørket fordi strømregningen ikke er betalt. Man kan ikke la være med å ikke følge betalingsdatoene for disse regningene og dermed er alternativ finansiering den eneste mulige løsningen. Jo lengre løpetid du har på lånet, jo mindre skal du betale per måned og jo mindre byrde vil det være for din økonomi. Hvis du ønsker å holde de samlede låneomkostningene lavest mulig så skal du ha kort løpetid, så det ikke kommer flere renter enn et absolutt minimum. Vurderingen er veldig individuell og det er helt opp til deg selv hva du foretrekker.

Minilån til å skjemme deg selv bort

Hvis man til hverdag er vant til å ikke bruke mer enn hva man har, så har man egentlig god styr på økonomien. Problemet oppstår når man gjerne vil skjemme seg bort litt eller bruke litt ekstra på de menneskene som er rundt en. Da skal det finnes noen ekstra penger. De ekstra pengene skal finnes et sted, og det umiddelbare svaret på hvor det kan finnes er gjennom et lån. Det skal være rom i ens budsjett til litt ekstra selvforherligelse. Det samme gjelder med at det skal være forskjell på hverdag og fest og også hverdag og helg for den saks skyld. Hvis ikke man har litt luft i budsjettet, så blir man lei til slutt og vil begynne å forbruke ekstra og gå i minus. I noen perioder skal det være plass til å leve ekstra godt, mens man sparer i andre perioder.

Ikke mye verdi i oppsparing

Man må generelt si at det ikke er mye verdi i å gjøre en oppsparing i banken. Man kan like så godt bruke alle sine penger på å avbetale på gjeld i stedet for å ha penger stående i banken. Det er helt uvanlig lave renter og det har det været gjennom lang tid. Du får ikke mye ut av å ha dine penger stående i banken. Derfor skal man heller ikke være redd for å låne til å kunne kjøpe ting. Det er ingen grunn til oppsparing når man ikke får noe for pengene allikevel. Derfor bør man med fordel gå vekk fra det gamle utgangspunktet og den tradisjonelle tankegangen med at hvis man vil ha noe så må man spare opp til det. Den idéen er noe mindre verdt når man ikke får noe som minner om renter som kan brukes til noe når man har penger stående. Dessuten er utgiftene til å kjøpe noe på avbetaling blitt svært små eller helt vekk. Hvis ikke du kan kjøpe på avbetaling, så kan du ta et minilån og få råd til det du kunne tenke deg. Man kan man godt være litt nytenkende og utnytte de mulighetene som det er i markedet, når man nå ikke lenger blir belønnet for å ha spart opp pengene. Bruk Minilån som en realistisk, avvekslende måte for å oppnå de tingene som du finner interessant i din hverdag. Du bør på best mulige måte nyte livet til det fulle og det gjør man ikke ved å sette begrensninger for seg selv. Minilån skal være med til å gi deg flere muligheter i din hverdag, hvor antallet av begrensninger holdes relativt lavt og det blir mulighet for å gjøre noen ekstra ting. Hvor stort beløp du mener at du skal låne for at det er realistisk er opp til deg. Minilån er et perfekt alternativ til å kunne forbruke litt ekstra i en periode hvor det også er utgifter.

Read less «
Utlåner Beløp Løpetid Alder Avgift Rente Utgifter*