Blancolån

Blancolån är till dig som gärna vill låna pengar snabbt, enkelt och säkert. Samtidig kan ett blancolån hjälpa dig i alla situationer som t.ex. att du kanske har en stram ekonomi för tillfället eller när du bara har blivit förälskad i en produkt eller din drömresa ska uppfyllas. Fördelarna och möjligheterna med blancolån är i princip obegränsade då dessa innehåller en stor grad av frihet och inte minst sekretess som du utan tvekan kommer att uppleva om tecknar ett blancolån någon gång i ditt liv. Blancolån blir mer och mer vanliga vilket också är naturligt då dessa har många fördelar. Läs om dessa fördelar i artikeln.

Blancolån – vad är det?

Trots att blancolånen har blivit allt mer vanliga i vårt samhälle så finns det många människor som fortfarande inte vet vad lånet betyder och innebär när de ser eller hör om det första gången. Kort sagt kan man säga att ett blancolån i grund och botten är ett vanligt privatlån eller konsumtionslån med vissa inbyggda fördelar som kommer nämnas lite senare i artikeln. Blancolån har dessutom den unika egenskapen att dessa endast kan fås och tecknas hos finansbolag. Dessa finansbolag befinner sig oftast som internetbaserade hemsidor där man istället för att gå i banken helt enkelt istället kan ansöka om sitt lån på en långivares internethemsida.

Blancolån skiljer sig från vanliga privatlån på det viset att privatlån normalt kan tecknas på alla ställen – både i banker och kreditinstitut – medan marknaden för blancolån är mer nischade att endast inkluderas hos de mer otraditionella finansbolagen. Detta skapar helt nya och öppna möjligheter för dig som låntagare. För att nämna en av dessa möjligheter kan man påpeka att du som konsument för många fler möjligheter att välja mellan då du inte längre endast har banken som den enda möjligheten när du ska hitta ett privatlån. Mångfald är därför en klar målsättning för blancolån.

Med ett blancolån får du alltså möjligheten att välja precis det lån som är fördelaktigt för dig. I situationer där banken eller kreditinstitutet inte kan leverera ett lån som är anpassat till dina behov, eller kanske där de inte alls vill bevilja dig ett lån, har du alltid ett klart alternativ som står redo för att låna till dig när du behöver det. Utöver det slipper du också besväret med att använda tid på att gå ner i banken och hålla möten med din bankrådgivare innan lånet kan beviljas och pengarna kan utbetalas. Med blancolånet ansöker du direkt online och kan klara hela ansökningsprocessen via din dator.

Blancolån – krävs det att man ska lämna säkerhet?

Att lämna säkerhet för ett lån betyder helt enkelt att man som låntagare ska lämna något av värde som en garanti för att utlånaren alltid har möjlighet att få tillbaka sina pengar. Detta gör utlånare för att vara säkra på att de får tillbaka deras pengar vilket vissa människor uppfattar som misstro mot låntagaren. Denna misstro kommer du aldrig uppleva i förbindelse med ett blancolån.

För blancolån gäller det generellt sett at man i princip aldrig ska lämna någon säkerhet för ett lån av denna typen. Du behöver därför inte äga något av värde för att kunna teckna ett blancolån liksom du heller inte ska upplysa om hur mycket kapital du har ståendes på ditt bankkonto eller i aktier.

Genom att du inte ska lämna någon säkerhet för ditt lån gör det att alla har samma möjligheter för att få ett blancolån, oavsett vem du är, hur mycket du äger eller hur mycket du tjänar. Du kommer därför att känna stor frihet och inte minst flexibilitet som varken en bank eller kreditinstitut någonsin kan leverera. Detta visar ännu en gång varför blancolån är mycket bättre och mer flexibla än andra vanliga privatlån som du känner igen från din bank eller kreditinstitut.

Blancolån – vilka krav ställer denna lånetyp?

Precis som med alla andra typer av lån finns det också vissa krav som man ska uppfylla för att beviljas som låntagare när man söker om ett blancolån. Det positiva är att för det första finns det endast få krav och för det andra att dessa krav är väldigt rättvisa och realistiska vilket inte alltid gäller för de privatlån som du tecknar på andra ställen än på internet. Alla lån är självklart individuella i form av långivare, löptider, lånebelopp och många andra faktorer. Det är därför också väldigt olika vad det ställs för krav till varje enkelt blancolån. Ändå kan man nog nämna vissa generella krav som är vanliga hos nästan alla blancolån hos oss.

Det första av dessa krav handlar om ålder. Man ska minst ha fyllt 18 år och därmed vara myndig för att kunna teckna ett blancolån. Krav om 18 år gäller för de flesta blancolån men man kan dock också se att kravet ibland ligger lite högre som 20 eller 25 år. Högre ålderskrav finns oftast hos de blancolån som har det högsta lånebeloppet (oftast över 50.000 kr). Ålderskrav och lånebelopp hänger därför ihop i förbindelse med blancolån vilket är väldigt normalt för alla lån då utlånaren självklart vill ha en större säkerhet ju fler pengar som de lånar ut till varje kund.

Ett annat generellt krav för blancolån är att låneansökaren inte får ha några betalningsanmärkningar. Personer som har en betalningsanmärkning kan alltså inte få ett blancolån. Det finns flera anledningar till detta krav. För det första så bygger kravet på att långivaren inte vill låna ut pengar till folk som med stor sannolikhet inte har en chans i världen för att kunna betala tillbaka det igen. På det sättet är det först och främst en säkerhetsåtgärd från långivarens sida för att pengarna ska kunna betalas tillbaka.
Dessutom tar kravet också mycket hänsyn till låntagaren då denna således inte riskerar att hamna med en jätteskuld som man inte kan återbetala. Därmed fungerar också kravet som en säkerhet för ansökaren så att denna kan betala tillbaka lånet i tid. På det viset säkras både lånaren och utlånaren att de tecknade avtalen hålls planenligt så ingen av de två parterna känner sig orättvist behandlad eller är inte är nöjda med låneavtalet.

Till sist finns också ett tredje och sista generellt krav som dock ses lite mindre ofta än de två första som nämnts. Detta krav innebär att låntagaren ska ha en årsinkomst på eller över ett visst belopp. Ofta är det dock ett krav som finns på de lån där man har möjligheten att låna stora summor (ofta upp till 350.000 kr).

Blancolån – belöna både dig själv och samhällsekonomin

Grundläggande så är ett blancolån givetvis menat att tillfredsställa folks egna behov och att det är därför att man som låntagare tecknar ett lån. Detta är också helt berättigat. Med det skadar väl heller inte om man både kan göra sig själv en tjänst samtidigt med samhällsekonomin? Detta kan man faktiskt göra genom att ta ett blancolån om man bara tänker mer abstrakt och konkret i förhållande till den ekonomiska status i det mesta av Europa.
Det är ett känt problem att landet behöver få igång det ekonomiska maskineriet, vilket betyder en generellt sett större automatiskt konsumtion så pengarna flödar i samhället. Genom att låna pengar skapar du stimulans så att företag fungerar och att arbetare inte mister jobb i lånebranschen. Din konsumtion kan med andra ord vara gynnsam för andra medans du får lite mer pengar till dig själv.

Genom att vara med och sparka igång det samhällsekonomiska maskineriet blir ditt lån därmed ett litet men viktigt led i en större bild där det i dessa tider verkligen behövs att konsumtionen sätts igång och att folk successivt börjar bli mer villiga att köpa. Det är därför helt avgörande för samhällsekonomin att man lånar pengar och tecknar olika lån då detta skapar både arbetsplatser och rikedom i samhället i helhet.

Blancolån – andra fördelar än de som nämnts

Blancolån har också en rad andra fördelar än de som nämnts tidigare. Bland dessa kan man nämna att du kan spendera de lånade pengarna till precis det som du har lust med eller behöver. För utlånaren är det fullständigt irrelevant om du använder pengarna på det ena eller det andra eller om du använder hela belopp direkt eller om du använder lite åt gången. Utlånaren blandar sig aldrig i vad de lånade pengarna har för ändamål och du kommer aldrig att bli bedd om att upplysa om det i förbindelse med låneansökan och bedömningen av denna.

Utöver detta kan en annan styrka med lånet också påpekas. Faktumet är att blancolån har några väldigt flexibla lånebelopp och löptider. Beloppsmässigt sträcker sig intervallet brett där de lägsta beloppen ligger runt 2.000 kr medans de största lånebeloppen kan sträcka sig helt upp till 350.000 kr. Likadant är det med löptiderna som också sträcker sig väldigt brett. Du kan ofta själv välja löptider från 1 -12 år och därmed välja om du vill betala tillbaka lånet så snabbt som möjligt eller om du helst vill ha några fler år på dig att betala tillbaka lånet. Sammanfattningsvis kan man säga att ett blancolån uppfyller nästan alla behov oavsett hus många dessa kan tänkas vara.

Fördelar och flexibilitet finns det rikligt av. Det är bara att komma igång – möjligheterna är oändliga och det är endast dina fantasier som kan sätta gränser!

Det går inte längre att kommentera.