Konsumentlån

Det mesta av vårt samhälle byggs upp omkring välfärdsmodell som i stora drag handlar om att när vi redo för det ska vi vara på arbetsmarknaden och vara med att stötta till en gemensam pengakassa. När vi i våra unga år och de sena åren inte längre kan bidra på arbetsmarknaden har vi möjligheten att få offentlig hjälp, antingen i form av studiebidrag, pension, förtidspension, kontanthjälp eller a-kassa om man har oturen att inte ha ett jobb. Vi ska alltså betala skatt när vi har en arbetsdugliga ålder samt ett jobb som andra kan ha glädje av och när vi inte längre kan bidra i lika stor grad längre finns det andra som hjälper med att försörja oss. Men vårt samhälle kan inte tåla att se att folk som får offentliga pengar får för mycket av det goda vilket inte är bra för betalningsbalansen. Det bör nämligen vara rimligt att det ska kunna betala sig att arbeta och därför är det lite dåligare förhållanden för dem som får offentliga bidrag. När man försörjs av staten kan det vara svårt att få ekonomin att räcka till. Man ska betala samma summa pengar för samma produkter som folk med arbete och med en mindre inkomst betyder de att allting blir lite mer komplicerat och man måste välja bort vissa saker. Det kan är också en svår omställning att gå från att vara anställd till att blir arbetslös och få offentligt stöd. Den ändringen i inkomst gör det svårt att justera på sin livsstil då man plötsligt måste undvika helt basala saker för att alternativet annars är att man måste flytta från sin bostad och det kan finnas många skäl till att det inte är speciellt lämpligt.

Konsumentlån på offentligt stöd

Om man fått offentligt stöd i en period måste man spara på många punkter och skära ner på mycket. Men lösningen är kanske inte så fjärran. Ett konsumentlån kan vara lösningen på extra likviditet som kan ge plats för glädje och nöjen. Det är ofta detta man väljer bort och där kan ett konsumentlån vara det som skapar utrymme för lite nöjen ändå. Ta t.ex. en student som kanske har ett studiejobb som ger lite extra pengar. Studenten är timanställd och ska alltså vara på jobbet för att tjäna samman något som liknar en acceptabel utbetalning. Två månader om året är det tentaperioder och där utifrån ett studiemässigt synpunkt nog kan konstatera att studierna i dessa tider nog prioriteras högre än jobbet då det trots allt är viktigare att man får en utbildning och har förutsättningen för att klara sig på bästa möjliga vis därefter. I dessa två månader tjänar man inte så mycket och då kan det vara svårt att leva bra när man har den lägsta inkomsten i hela samhället, till och med lägre än kontanthjälp. Med ett konsumentlån bestämmer man själv hur det ska gå till. Det finns vissa ramar man ska följa men det mesta av innehållet kan du bestämma själv. Med andra ord kan man säga att du kan låna precis det beloppet du tycker är rätt för att du ska kunna få utrymme för fler nöjen och du är också med och bestämmer löptiden på lånet. Ju kortare löptid, desto färre kostnader för lånet blir det. Så om du någon gång har överskott i ekonomin kan du välja att betala extra på lånet så du närmar dig att avveckla lånet och därmed kortar ner löptiden och sparar pengar på kostnader.

Pensionärer har den största skillnaden i privatekonomi

Pensionärer har enligt mig den största variationen i tillgångar för att deras förflutna har en väsentlig faktor för hur mycket pengar de kommer att ha tillgängligt som pensionärer. Ett långt liv som egenföretagare ger en stor bankbok och mycket pengar att skämma bort barn och barnbarn med när man blir pensionär och inte har mycket annat att använda pengar på när de flesta av livets uppgifter och missioner är färdiggjorda och behovet för fart och fläkt är avklarat. Tvärtom kan situationen vara för andra pensionärer som haft en betydligt lägre utbildningsnivå. Det har haft betydelsen att många i deras arbetslivet arbetat outbildade och som försörjare till en familj har det varit svårt att lägga pengar åt sidan till pensionen och om man inte sparat upp något till pensionen är det enda man kan leva av sin folkpension. Och dessa äldre kommer de också vilja kunna ge deras barnbarn presenter men det är det absolut svårt att ha budget till. Här kan ett konsumentlån på lika villkor vara ett bra alternativ till den ringa ekonomin man kanske har. Pensionärer kan vara tvungna att ha en bostad som inte ligger på fjärde våningen eller med trappor överhuvudtaget och vara beroende av en bil eller i alla fall sträcka sig långt för att ha pengar till att behålla bilen. Då kan det plötsligt vara svårt att ha råd med att ens få varm mat på bordet varje dag. Det är verkligheten att om man inte sparar samman till sin pension kan man få svårt att uppleva ett bra liv som pensionär med många nöjen och där måste man säga att ett konsumentlån kan göra en stor skillnad i ekonomin hos de äldre borgarna.

Konsumentlån till stora och små behov

Konsumentlån är en flexibel lösning som omfattar mycket. Det är allt från små till riktigt stora behov som kan uppfyllas vid att ta ett konsumentlån. Det är möjligt att låna allt från stora belopp till mindre belopp, allt beror på vad du kan tänka dig. Du ska ansöka om lånet men kraven är relativt få. Du ska vara myndig och du får inte ha några betalningsanmärkningar och på vissa ställen ska du ha en lägsta inkomst av något slag. Det sistnämnda kravet existerar hos vissa långivare och hos andra gör det inte. Vad du tjänar dagligen betyder inte något liksom det heller inte spelar någon roll vad du vill använda pengarna till, det är ingen som blandar sig i det. Du får kort sagt mycket frihet för att planera sakerna så det passar bäst möjligt in i din vardag. Vi har ett ömsesidigt förpliktande kontrakt med vissa överordnade krav som ska följas men det mer specifika sättet lånet föregår på är du själv med och bestämmer. Konsumentlån kan supplera ekonomin så det finns möjlighet för att göra fler saker på fritiden utan att ekonomin blir den största utmaningen. Konsumentlån är till dig som har en bra ekonomi där man kan tänka sig att ha lite extra i vardagen. För dig som har lite mindre kan det vara som ett supplement till hushållet där det kan gå in och bidra till att man kan leva normalt om man inte vill offra allt för mycket i en period där man får offentligt stöd. Du behöver inte vara rädd eller se det som ett problem med de månatliga avbetalningarna som ska betalas. Om du väljer en lång löptid och sörjer för att varje månad avbetala något på skulden och inte bara räntor. Gör du små avbetalningar hela tiden kommer lånet kunna avbetalas inom en rimlig period. Mentalt betyder det också mycket att man hela tiden kan se att skulden minskas så man kommer närmare målet.

Hjälp till folk på offentlig inkomst

Konsumentlån ska också ses som en hjälp till folk som vill ha mer pengar i händerna. Vissa har bara större behov för det än andra. Vissa har en större konsumtion än genomsnittet medan andra helt enkelt har mindre pengar tillgängligt och där det i slutet av månaden kan vara svårt att få pengarna att räcka till. Då kan man bli tvungen att tänka över vad som är nödvändigt och vad man måste välja bort. Denna gruppen är tyvärr stor och det är tråkigt att man alltid måste säga nej istället för att låta ens inspiration och lust avgöra vad man ska. Om du har hittat ett konsumentlån med bättre villkor än dem som du har på ditt nuvarande lån kan du också välja att låna ett belopp som motsvarar den skulden och betala av det gamla lånet och behålla det nya med lägre kostnader. Därmed sparar du pengar som kan användas till eget förbruk. Det är därför en god idé att alltid undersöka marknaden för billiga lån. Om det handlar om att du har för lite pengar eller kan spara på att teckna ett konsumentlån med bättre villkor är det bara att slå till nu.

Det går inte längre att kommentera.