Låna 20.000

Genom att låna 20.000 kr får du möjligheten för att kunna konsumera mer i vardagen. Du kan servera en biff Lindström istället för att bara äta en tråkig smörgås och du är samtidigt med och hjälper det samhället vi lever i. Det är ett samhälle som är beroende av att vi konsumerar och spenderar pengar så att det sker ett flöde av pengar och vi alla är därför ansvariga för att hjälpa varandra i vårt samhälle för att skapa en uppåtgående trend som är i allas intresse. Vi har en gemensam uppgift att vara bättre på att spendera pengar istället för att bara spara och hålla igen, som situationen faktiskt har sett ut under en längre period på grund av finanskrisen. Man kan ju egentligen förstå att vi har tänkt mer på att spara då en stigande arbetslöshet överallt har gjort oss osäkra på arbetsmarknadens framtid. Utifrån den betraktningen har vi hållit i våra pengar om man skulle få behov av dem senare. Men för att vi alla ska kunna ha arbete, för att företag ska kunna utvidgas, krävs det att det finns en omsättning vilket vi alla måste vara med att bidra till. Därför ska vi ut och komma igång med att konsumera. Vi ska inte spara ihop pengar när man i princip inte kan tjäna något på räntor på inlåning, vi bör istället spendera pengar och låna pengar så det ekonomiska kretsloppet sätts igång. Och det handlar om att vi väljer att satsa lite. Det är nödvändigt att ta några chansen, våga köpa något och göra saker.

Ta ett lån på 20.000 kr

Detta är ett illustrativt exempel och bara ett förslag hur man som konsument kan vara med och påverka ekonomin i en positiv rikting. Om du tecknar ett helt vanligt lån, t.ex. ett privatlån på 20.000 kr, kan du krydda din egen vardag med många nya och spännande saker. Detta kan vara saker som du antingen inte har kunnat ha råd med förr eller som du valt bort för att spara för att du tänkte att det var bäst så och att du inte var säker på vad framtiden skulle bjuda på. Istället kan du låna pengar och använda det för att skämma bort dig själv och människor runt omkring dig. Du får då större självkänsla och du kan tillfredsställa dig själv med materiella varor, läcker mat och upplevelser. Det ger dig en större livskvalitet.

De pengar som du konsumerar är dessutom med till att skapa växt i några företag som med konsumenters investeringar och konsumtion gör att man kan utvidga affärerna pga. en större omsättning. Denna omsättning kan göra att fler kommer i arbete vilket kommer leda till en större offentlig sektor då det är fler som betalar in skatter och färre ska ha pengar från kontanthjälp eller a-kassa. Det ska dock ske i en lagom grad och med respekt för pengar och deras reella värde. Risken är också att vi får för mycket pengar till rådighet och då har varje krona inte samma värde som tidigare och då händer det som vi kallar inflation, där pengarna har ett mindre värde. Det ska i ett samhälle helst vara en liten inflation konstant för att man ska tala om en sund ekonomi men om inflationen blir för stor tappar pengarna sitt värde. Det är klart att om det ska ekonomin ska skjutas igång ordentligt ska alla ta ett stort ansvar och det är också därför att exemplet handlar om att låna 20.000 kr, det är en bra utgångspunkt. Om alla familjer spenderar 20.000 kr extra över en period på några månader skulle det betyda att det hade satt ett så pass stort belopp i omlopp att ekonomin hade sparkats igång rejält.

Vad ska man investera i?

Det är dock inte så viktigt vad man väljer att investera i. Mitt råd är att du investerar i saker som kan göra skillnad för dig. Även om man ska tänka över sitt ansvar för hela samhället är det också viktigt att man använder pengarna på något som man själv har nytta av. Det är också viktigt att pengarna används på något som reellt också är i omsättning. Dvs. inte i investeringspappren så som aktier och obligationer som inte får mer pengar i omlopp. Utöver det är det i stort sett fritt vad man kan tänka sig att använda pengar p. Om du har lust att stötta resesällskap är det möjligt, om du har andra intressen så är det möjligt att börja bli aktiv med det eller om det bara handlar om att du vill använda mer pengar i vardagsekonomin som att äta bättre mat eller använda mer pengar på fritidsaktiviteter. Med 20.000 kr extra i plånboken finns möjligheten att leva extra bra på många punkter.
När man lever bättre kommer man också uppleva en bättre livskvalitet och överskott i vardagen som börjar från gryningen där det otvivelaktigt blir lättare att stiga upp om man tycker man har det är värt att stiga upp till något med en bättre levnadsstandard. Och det kommer att smitta av sig på alla håll och kanter, både i arbetslivet och i privatlivet där en ökad livskvalitet och fler pengar kommer att skapa bättre förutsättningar för att umgås med både familj och vänner. Om alla är med och tar ansvar för vår gemensamma ekonomi kan vi snabbt komma på den andra sidan av finanskrisen. Och här är stora investeringar bara med och ger en extra knuff i rätt riktning. Det är märkbara investeringar som påverkar samhället i en positiv grad och som smittar av sig på andra människor.

Hitta bra erbjudanden

En bra konsument är duktig på att hitta bra erbjudanden så man får så mycket som möjligt ut av de pengarna man har. Det gäller matvaror där de veckovisa mattidningarna visar vad man kan köpa billigt vilket gör att man kan strukturera sin inköp och gå efter bestämda varor i bestämda butiker och i större grad köpa bra livsmedel där man får mest ut av pengarna. Om man är bra på att spara pengar på livsmedel kan man ibland tillåta sig att skämma bort sig själv med riktigt goda varor från bättre butiker eller specialbutiker där det är ökat fokus på goda råvaror och ekologiskt. Med andra inköp bör man också följa samma princip. Man bör alltid gå efter att hitta varan till lägst möjliga pris och det gör man oftast genom att leta efter erbjudanden. Det är en stor konkurrens på marknader för i princip allt och därför finns det bra möjligheter för oss som konsumenter att utnyttja detta. Det vore bara dumt om man inte utnyttjar sig av möjligheten som konkurrens skapat. Man kan garantera att man för så mycket som möjligt utav pengarna man har och då känner man också att ens ökade aktivitet på marknaden bidrar både i samhället men också ger glädje till sig själv med de bra erbjudanden som du kan hitta om du bara undersöker marknaden tillräckligt bra.

Man kan någorlunda räkna med att det efter 7 års uppgång kommer det 7 års nergång. Det är en bra utgångspunkt att ha och det passar någorlunda bra. Man kan inte alltid räkna med det men som tumregel är det en bra regel att komma ihåg. Det betyder inte att man bara ska luta sig tillbaka och vänta 7 år på att ekonomin ska vända utan att man tar ansvar för det för då blir processen längre. Anledningen till att det endast varar i 7 år är att det på en 7 års period hinner tas så mycket ansvar från konsumenter och politiker genom reformer vilket gör att man rättar till kursen. Men det är ett gemensamt ansvar som gör att man kan hålla nergångsperioder på endast 7 år. Det kan visa sig att det blir mer än 7 år om man inte tar sitt ansvar i samhället. Och man kan dessutom utnyttja konjunkturerna på många sätt. Om man ska köpa bostad kan man dra nytta av situationen. Man ska köpa i nergångsperioder och sälja i uppgångsperioder. Det är precis som med allt man kan göra med aktier, dessa är bara mer osäkra. Men på bostadsmarknaden är det är säkert kort att spela efter 7 år kan det också betala sig att sälja sin bostad igen efter de utgifter som varit tillknutet med att köpa bostaden så som mäklare, advokat osv.

Det går inte längre att kommentera.