Snabblån

Snabblån är ett slags privat- eller konsumtionslån där låneprocessen går extremt snabbt. Snabblån har blivit väldigt accepterade och vanliga de senaste par åren vilket bland annat hänger ihop med den korta tid det tar från att du ansökt om ett lån tills du får pengarna satt in på ditt konto. Snabblån ansöker man normalt online, dvs. inte i en bank. Här klarar man hela låneprocessen online bakom sin dator med internetuppkoppling. Utöver det finns det en rad med fördelar och förmåner med snabblånen som bland annat innebär en stor mängd frihet, lätthet och sekretess.

Goda skäl till att ta ett snabblån

Det finns riktigt många skäl varför man ska ta ett snabblån. Först och främst är det klokt om man behöver pengar av en eller annan anledning. Det är snabbt, säkert och enkelt att ta ett snabblån i förhållande till banklån som ofta har en låneprocess som tar väldigt lång tid. Du kan samtidigt hitta många olika snabblån så att det alltid finns ett lån som är anpassat till alla sorters behov, då behoven hos olika kunder oftast inte är de samma. Det finns som sagt många grunder till att ta ett snabblån men vilka grunder ska man påpeka?

Den första och mest uppenbara grunden till att ta ett snabblån är naturligtvis at låneprocessen är otroligt snabb. Orsaken till att lånet har detta namn är för att intentionen med detta lån är att ha en låneprocess där man som låntagare nästan inte hinner upptäcka hus snabbt det går från att man har ansökt tills man har fått pengar in på kontot. Om man utgår från ett konkret exempel kan man säga att om man ansöker om ett givet lån på en vardag kan du förvänta att du får svar samma dag från långivaren. Om din låneansökan beviljas får du en bekräftelse som du ska skriva under och skicka tillbaka till långivaren varmed lånet är gällande. Det låna beloppet sätts därefter in på ditt konto i loppet av en bankdag och ofta har du pengarna på kontot redan dagen efter att du beviljats lånet.

Samtidigt finns det den tacksamma metoden vid låneprocessen att allting kan klaras helt bakom datorn, vilket också är ett bra skäl till att ta ett snabblån. Till skillnad från t.ex. ett banklån, där man ska ner i banken och prata med bankrådgivaren och genomgå en långsam process, kan man med ett snabblån klara allting online. Processen fungerar således på det sättet att du ska gå in på långivarens hemsida och trycka på “Ansök”-knappen och därefter gå genom tre enkla steg där du ska upplysa om de viktigaste informationerna till långivaren Efter det fungerar resten av låneprocessen digitalt. Du ska med andra ord inte hålla möten eller annat vilket också betyder att du slipper hålla en personlig kontakt med din utlånare. Detta blir då naturligt diskret vilket man inte upplever på annat håll än hos en långivare på internet.

En tredje fördel med snabblån är att det inte krävs att du ska lämna någon säkerhet för lånet. Normalt är det ett krav vid de flesta andra lån att man ska kunna ge någon slags säkerhet för lånet för att utlånaren oavsett vad som händer kan få tillbaka sina pengar. Vid snabblån litar alla långivare på att deras kunder betalar tillbaka sin lån i tid. Om du sitter och behöver ett lån men inte vill eller har möjligheten att lämna något värdefullt som säkerhet för ett lån är ett snabblån den perfekta lösningen för dig. Du kommer heller aldrig att bli utfrågad om hur stort kapital du har ståendes i bankbesparelser, aktier och andra värden under lånets löptid. Därmed kommer du att uppleva en stor grad av frihet.

En fjärde och väldigt viktig orsak till att man bör ta ett snabblån är för att man inte ska upplysa för din utlånare vad dina planer är at använda de lånade pengarna till. Detta är också en väldigt sannolik förklaring på varför många väljer bort vanliga privatlån i banken och istället föredrar onlinebaserade snabblån då man oftast i banken är tvungen att upplysa om sina planer med lånebeloppet. Hos de onlinebaserade långivarna är det inte intressant för dem att veta vad du vill använda pengarna till.

När lånet har tecknats är det dina pengar och du bestämmer vad de ska användas till. Som låneansökare blir man därför aldrig frågad om vad pengarna ska användas till. Det är inte av intresse för långivaren. De enda som reellt sett intresserar en utlånare är att du kommer att kunna betala ett eventuellt lån i tid så att båda parter får ut det optimala av låneavtalet.

Snabblån är speciellt populärt bland unga

Det är speciellt hos ungdomar som snabblån har blivit populära de senaste åren. Nya undersökningar som har gjorts i den finansiella lånevärlden konkluderar att det speciellt är gruppen av unga människor i ålderns 20 till 24 år som tecknar snabblån och detta har stigit markant den senaste tiden och denna utveckling förväntas bara att fortsätta då utvecklingen sedan 2009 endast har gått en väg, nämligen uppåt. Det är alltså speciellt unga som tycks attraheras av snabblån och det kan bero på att lånetypen lever upp till ungas behov om att saker ska gå snabbt och vara lättillgängligt.

Utöver det är den logiska förklaringen på utvecklingen och spridningen av snabblån också beror på att dessa tecknas då de unga ofta inte beviljas ett lån i deras egen bank. Bankerna har nämligen en tendens att vara mer kritiska i bedömningen av unga kunder i jämförelse med äldre kunder. Det är därför tur att man kan få hjälp på annat håll, denna hjälp består nämligen av snabblån som stort sett aldrig bedömer på låneansökarens ålder då detta inte är relevant huruvida den personen kommer att kunna betala tillbaka lånet i tid.

Så även om det primärt är de unga som attraheras av snabblån är målsättningen ändå att andra åldergrupper öppnar upp ögonen för dessa fantastiska möjligheterna som snabblån utan tvekan erbjuder. Även om man inte längre är ung kan man ju fortfarande hamna i en ekonomisk situation där det är svårt att få ekonomin att räcka till i vardagen. Det kan också hända att man hittat en produkt som man bara är tvungen att köpa eller att man hittat en drömresa som måste upplevas. Om man inte har pengarna i dessa tillfällen kan man teckna ett snabblån för att kunna finansiera dessa behov.

Viktiga begrepp och faktorer att ha koll på

Precis som när man ser på andra lån finns det vissa viktiga begrepp och faktorer som man bör ha koll på innan man ska igång med att snabblåna. Dessa begrepp och faktorer är viktiga att förstå då man med en grundkunskap till dessa kommer att kunna bedöma vilket lån som kommer att passa bäst till ens egna behov. Om man inte har styr på dessa kan man snabbt bli förvirrad när man ska kolla på snabblån liksom det då också blir omöjligt att välja det rätta lånet som passar bäst till en själv. Därför nämns nu de viktigaste begreppen i förbindelse med snabblån samtidigt som det själklart också förklaras.

Det första begreppet är “effektiv ränta”. Effektiv ränta anses ofta vara den viktigaste indikatorn för hur bra ett givet lån är. Effektiv ränta anger kort sagt alla de årliga reella kostnaderna (i procent) som är knutet till ditt lån. Med andra ord så är effektiv räntan alltså talet på hur mycket det kommer att kosta dig i räntor och andra kostnader att teckna ett snabblån. Som tumregel kan man därför säga att ju lägre den effektiva räntan är desto billigare är lånet.

Ett annat vanligt begrepp är ordet “löptid”. Löptiden är kanske mer känt hos de flesta än var effektiv ränta är men om man inte känner till betydelsen av ordet kan det vara svårt att bedöma huruvida ett snabblån passar till ens behov. Löptiden kan definieras som den tid som lånet sträcker sig, dvs. den period från att du har fått lånet beviljat tills lånet ska vara helt återbetalt. Om man t.ex. gärna vill återbetala ett lån så snabbt som möjligt och samtidigt ha möjligheten för detta gynnar det sig att ha en kort löptid. Tvärtom kan en längre löptid vara bättre om man föredrar att betala av lite mindre på sitt lån varje månad.

Till sist ska vi nämna de två begreppet “lånebelopp” och “ålderskrav”. Lånebeloppet anges ofta som ett intervall vilket förklarar vilket belopp du som minst och som mest kan låna hos den långivaren. Om lånebeloppet t.ex. är 5.000 – 50.000 betyder det att man som minst kan låna 5.000 kr medan det högsta möjliga beloppet att låna är 50.000 kr.
Ålderskrav är som namnet anger ett krav på att man ska ha en viss ålder för att kunna få låna pengar. Det krävs som minimum att man har fyllt minst 18 år för att kunna ta ett snabblån då det endast är myndiga personer som enligt lagen får låna pengar. Hos vissa långivare med högre lånebelopp kan man ibland uppleva att de har satt ålderskravet lite högre, t.ex. 20 eller 25 år. Dock har det flesta snabblån endast ett ålderkrav på 18 år.

Det går inte längre att kommentera.